การประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าภูเก็ต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวานนี้ (วันที่ 11 ต.ค. 2561) ได้เปิดตัวการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจโครงการรถไฟฟ้าในภาครัฐและเอกชนที่ภูเก็ตซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า

นางสาวชทิตาวัฒนาประดิษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของ MRAT และผู้บริหารคนอื่น ๆ ได้มีการพูดคุยในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อโครงการนี้เพื่อให้ทั้งประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้

โครงการรถไฟฟ้าสายนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือเส้นทางแรกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตถึงวงเวียนฉลองระยะทาง 42 กิโลเมตร

ระยะที่สองวิ่งจากทางแยกของเส้นทาง 402 และเส้นทาง 4026 ใกล้สนามบินถึงท่าตอนในจังหวัดพังงาระยะทางประมาณ 16.5 กิโลเมตร

จะมี 24 สถานีที่มีค่าโสหุ้ยและใต้ดินแต่ละแห่ง ในขณะที่เส้นส่วนใหญ่จะวิ่งไปที่ระดับพื้นดินบางส่วนอาจจะไปใต้ดินหรือย้ายเหนือศีรษะ

โครงการนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อจัดทำรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนภาครัฐและเอกชน การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในปี 2563 และจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2566