นโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าในประเทศไทยท่ามกลางการขยายการค้าระหว่างไทยกับฮ่องกงนายณัฐพรจรัสศรีพิทักษ์โฆษกของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังการประชุม เขาเสริมว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ สำนักงานจะตั้งขึ้นในปีหน้า กระทรวงการคลังประเมิน

ว่าการสูญเสียจากมาตรการดังกล่าวจะเฉลี่ยประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี แต่จะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคี นี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคนี้