Charlene Choi และ Shine รวมตัวกันในภาพยนตร์เรื่องใหม่

นักแสดงหญิงชาวฮ่องกงชาร์ลีนชอยร่วมงานกับ Shine’s Tsui Tin Yau และ Wong You Nam ในภาพยนตร์เรื่อง Goodbye, UFO ที่กำลังจะมีขึ้น Continue reading Charlene Choi และ Shine รวมตัวกันในภาพยนตร์เรื่องใหม่

Gordon Chan ยอมรับการเดทนักแสดงหญิงชาวจีน

ฮ่องกงผู้อำนวยการกอร์ดอนชานเพิ่งยอมรับว่าเขากำลังเดทกับนักแสดงหญิงชาวจีนที่ไม่รู้จัก Xia Moqiao Continue reading Gordon Chan ยอมรับการเดทนักแสดงหญิงชาวจีน